Home   Obiective   Indicatori   Echipa   Echipamente   Rezultate   Diseminare   Galerie   Contact
 

 

Diseminare Conferinte

1. Cazacu, M., Racles, C., Alexandru, M., Nistor, A., Vlad, A., Stiubianu, G., Micro-/nano-structured silicone materials and organic-inorganic hybrids Poster Expozitia NANOPROSPECT (Nanotehnologia in Romania: studiu prospectiv, Proiect finantat in cadrul Programului Capacitati 2010, Modulul II, Studii prospective), 24 mai 2011, Biblioteca Academiei Romane

2. Alexandru, M., Cristea, M., Cazacu, M., Simionescu, B. C., New crosslinked siloxane-organic structures, Comunicare Fourth Cristofor I. Simionescu Symposium, Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science, May 31 – June 1, 2011, Iasi, Romania.

3. Turtă, C., Cazacu, M., Şova, S., Noi structuri moleculare şi supramoleculare pe bază de liganzi siloxanici şi metale, Conferinta Zilele Academice Ieşene, A XXIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Iasi, Romania, 29.09-1.10.2011.

4. Dumitriu, C., Cazacu, M., Shova, S., Turta, C., Sinteza şi caracterizarea structurală a 1-(3-aminopropil)silatranului şi derivaţi ai acestuia, Comunicare Zilele Academice Ieşene, A XXIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Iasi, Romania, 29.09-1.10.2011.

5. Lazăr, A., Shova, S., Turtă, C., Cazacu, M., Noi complecşi ai Cu(II) cu liganzi de tip salen conţinând segmente siloxanice. Sinteza şi caracterizare structurală, Poster Zilele Academice Ieşene, A XXIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Iasi, Romania, 29.09-1.10.2011.

6. Noi liganzi conţinând unităţi siloxanice sau de siliciu, M. Zaltariov, A. Ciocârlan, M. Cazacu, C. Racleş, A. Vlad, G. Ştiubianu, Poster Zilele Academice Ieşene, A XXIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, Iasi, Romania, 29.09-1.10.2011.

7. Dumitriu, A. M. C., Cazacu, M., Shova, S., Turta, C., Structuri heterociclice organo-anorganice: sinteză şi caracterizare structurală, Poster Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Chimie, Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Romania, 28-29.10.2011.

8. Zaltariov, M. F., Cazacu, M., Sova, S., Turta, C. Supramolecular structures containing highly flexible siloxane groups, Comunicare The Fifth Cristofor I. Simionescu Symposium Frontiers in Macromolecular and Supramolecular Science, Bucharest, Romania, 11-13.06.2012.

9. Turta, C., Cazacu, M., Shova, S., New clusters, metal-organic polymers and supramolecular compounds using the traditional and siloxane ligands, Conferinta The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012., Chisinau, Moldova.

10. Alexandru, M., Cazacu, M., Shova, S., Turta, C., Synthesis and characterization of new metallic complexes of the Schiff base derived from 2,6-diformyl-4-methylphenol, Comunicare The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova.

11. Lazar, A., Shova, S., Cazacu, M. Turta, C., Synthesis and catalytic activity of some new complexes of Cu(II) with organosiloxane ligands, Poster, 4th Bilateral Symposium on functional heterocyclic and heterochain polymers for advanced materials, September 2-7, 2012, Iasi, Romania.

12. Iacob, M., Racles, C., Sacarescu, L., Cazacu, M., Turta, C., Fe-Cr mixed oxides nanoparticles: preparation and characterization, 4th Bilateral Symposium on functional heterocyclic and heterochain polymers for advanced materials, September 2-7, 2012. Iasi, Romania.

13. Lazar, A., Nistor, A., Cazacu, M., Structural modifications induced by the presence of the tetramethyldisiloxane moiety in Schiff base-Cu(II) complexes, 9th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-9), September 20-23, 2012, Iasi, Romania.

14. Dumitriu, A.M.C., Cazacu, M., Shova, S., Nistor, A., New Cu-, Co-, Ni-atranes: synthesis and structural characterization, The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova, Premiul al III-lea

15. Nistor, A., Stiubianu, G., Cazacu, M., Metal complexes of a ligand derived from 4-imidazole carboxaldehyde, The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova.

16. Racles, C., Cazacu, M., Iacob, M., Silion, M., Siloxane compounds with surface activity and complexing ability, The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova.

17. Vlad, A., Turta, C., Cazacu, M., Nistor, A., Shova, S., A new complex: [N,N`-bis(2-pyrrolidylmethyl)-tetramethyl-disiloxane-1,3-bis(aminopropyl)]nickel(II): synthesis and structural characterization, The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova.

18. Zaltariov, M.F., Cazacu, M., Shova, S., Turta, C., Metal complexes of the Schiff bases derived from new silicon-containing amines: synthesis, structural characterization, properties evaluation, The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova.

19. Soroceanu, A., Cazacu, M., Shova, S., Turta, C., Mononuclear copper(ii) salen-type complexes containing a disiloxane unit, The XVII-th International Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry, October 25-26, 2012, Chisinau, Moldova.

20. Dumitriu, A.-M.-C., Cazacu, M., Nistor, A., Varganici, C.-D., Stiubianu, G., Titaniumsilsesquioxane synthesis and use as filler for silicone polymers, Zilele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” October 25-27, 2012, Iasi, Romania.

21. Alexandru. M., Cazacu, M., Racles, C., Crosslinked silicones functionalized for metal retention, Zilele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” October 25-27, 2012, Iasi, Romania.

22. Zaltariov, M.F., Nistor, A., Vlad, A., Stiubianu, G., Cazacu, M., Morphological and surface studies of some new supramolecular polymers containing dimethylsilane groups, Zilele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza”, October 25-27, 2012, Iasi, Romania.