Home   Obiective   Indicatori   Echipa   Echipamente   Rezultate   Diseminare   Galerie   Contact
 

 

Titlu proiect:

“Sinteza şi studiul metalosiloxanilor polimerici – noi materiale de interes pentru cataliză şi nanoştiinţe“ POLISILMET


ID 570, SMIS - CSNR 12473,
Numar contract 129/2.06.2010

POSCCE-A2-O2.1.2-2009-2
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.


„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
Domeniul major de interventie 2.1. – Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie
.

 

Operaţiunea:  2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate.
Asistenţa financiara nerambursabila: 6 000 000 lei.
Beneficiar: Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iasi

 

Reprezentant legal: Acad. Bogdan C. Simionescu
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro